Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan Copenhagen Historic Grand Prix behandler dine personoplysninger samt de rettigheder, du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1.1 DEN DATAANSVARLIGE

Copenhagen Historic Grand Prix (herefter vi) er dataansvarlig i forbindelse med indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan kontakte os her:

Copenhagen Historic Grand Prix (Landsholdet ApS)
CVR-nr.: 86197812
Baldersbækvej 4a,
2635 Ishøj
Tlf.: 43 73 64 00
E-mail: [email protected]

 1.2 FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

Vi kan behandle dine personoplysninger til en række forskellige formål, afhængig af i hvilken sammenhæng, du er i kontakt med os.

Vi behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

 • Behandling og administration af din tilmelding som frivillig
 • Behandling og administration af din tilmelding som deltager/kører
 • Behandling og administration af din tilmelding som udstiller
 • Behandling og administration af din tilmelding som presse
 • Behandling og administration af kundeforholdet (besøgende gæster)
 • Behandling og administration af kundeforholdet (online kunder ved bestilling af merchandise)
 • Behandling og administration af kundeforholdet (online kunder ved bestilling af billetter)
 • Når du besøger vores hjemmeside
 • Når du deltager i en CHGP konkurrence
 • Korrespondance med dig uanset i hvilken sammenhæng du er i kontakt med os.
 • Markedsføring af vores ydelser (dette kræver i visse tilfælde, at du har givet os samtykke hertil)
 • Overholdelse af vores retlige forpligtelser som dataansvarlig
 • Administrative formål
 • Statistik og forretningsudvikling

Vi registrerer og behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har et lovligt grundlag for at gøre det.

Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne til de ovenfor nævnte formål er:

 • Opfyldelse af kontrakt med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring fx ved tilmelding til nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Interesseafvejning i forhold til statistik (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

1.3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler normalt følgende typer af personoplysninger, afhængig af i hvilken sammenhæng, du er i kontakt med os:

 • Frivillige: Navn, adresse, nationalitet, køn, fødselsdato, uddannelse/relevant erhvervserfaring, oplysning om hvorvidt du besidder kørekort og truckcertifickat, eventuelle allegier eller veganske præferencer til bestilling af forplejning, når du arbejder for CHGP, profilbillede, tøjstørrelse og evt. skostørrelse til bestilling af arbejdstøj og evt. sikkerhedssko samt evt. yderligere oplysninger, som du indtaster i kommentarfeltet ved tilmelding.
 • Deltager/kører: Navn, adresse, fødselsdato, licensnr., klub, oplysninger om deltagerbil
 • Udstiller: Firmanavn, kontaktperson herunder navn, mail, telefonnummer
 • Presse: Navn, telefonnummer, mail
 • Online kunder: Navn, adresse, telefonnummer, mail
 • Hjemmesidebesøgende: IP-adresse. Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik: 
 • Udfyldelse af kontaktformular på hjemmesiden: Navn, mail, telefonnummer, IP-adresse samt oplysninger udfyld i kommentarfeltet.
 • Udfyldelse af ansvarsfraskrivelse i forbindelse med Race for Riget: Navn, telefonnummer, mail, underskrift

Vi indsamler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig, men vi kan modtage og behandle følsomme oplysninger, herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Dette vil være en oplysning, som du selv giver os. Såfremt dette er tilfældet, behandler vi oplysninger med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra e og f og Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

1.4 HVORDAN INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi indhenter oplysningerne fra dig som registreret.

1.5 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver kun dine oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det. Dine oplysninger vil kunne videregives til vores samarbejdspartnere i det omfang, dette er nødvendigt i forbindelse med indgåelse, opfyldelse og administration af kundeforholdet.

Som deltager/kører videregiver vi dine oplysninger til Dansk Automobil Sports Union’s (DASU).

Vi kan desuden videregive oplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder eller politiet, såfremt vi er forpligtet til det.

I tilfælde af misligholdelse af eller tvist vedrørende kontrakten kan oplysningerne desuden videregives til vores rådgivere eller samarbejdspartnere, der skal varetage vores interesser i sagen, herunder i forbindelse med iværksættelse af rykker- og inkassoprocedure på vores vegne. Derudover kan vi i tilfælde af misligholdelse videregive dine oplysninger til kreditvurderingsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder herfor.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

1.6 OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer vi, at dette alene vil ske under overholdelse af den lovgivning, der gælder herfor.

 1.7 OM INDSAMLINGEN ER FRIVILLIG ELLER OBLIGATORISK

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker med henblik på ansøgning om, indgåelse, opfyldelse og administration af en aftale med dig, er indsamlingen af de anførte personoplysninger obligatorisk. Konsekvensen af ikke at give oplysningerne er således, at det ikke er muligt at indgå eller opfylde kontrakten.

Når vi indsamler og behandler dine oplysninger til markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Konsekvensen af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere m.v.

1.8 OPBEVARINGSPERIODE FOR DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler og opbevarer kun dine personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til de ovenstående formål.

 • Frivillige: Oplysningerne gemmes i 5 år. Dog vil nogle oplysninger blive slettet før.
 • Deltager/kører: Oplysningerne gemmes i 5 år.
 • Udstiller: Oplysningerne gemmes i 5 år.
 • Presse: Oplysningerne gemmes i 5 år.
 • Online kunder: Oplysningerne gemmes i 5 år.
 • Hjemmesidebesøgende (cookies): Se Cookiepolitik for slettefrister af de forskellige cookies.
 • Kontaktformular på hjemmesiden: 2 år.
 • Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med Race for Riget: 3 år.

1.9 TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst.

Din tilbagekaldelse af dit samtykke indebærer som hovedregel, at vi vil ophøre med at behandle dine personoplysninger. Dette er dog ikke tilfældet, hvis vi på et andet grundlag er berettiget til forsat at behandle dine oplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

1.10 DINE RETTIGHEDER

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst.

Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).

Hvis de oplysninger, vi behandler om dig, er urigtige, har du ret til at få dem rettet (ret til berigtigelse).

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har tillige ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på Datatilsynets hjemmeside.

 1. KLAGE

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til at klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

 1. ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

CHGP forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne privatlivspolitik.                                    

Opdateret 11/01/2023

PARTNERE
kia_logo_2021
FTZ_logo
au2parts
Coolshop blue
NP_trucks_png