2022

Undersøge og afprøve mulighederne for brug af CO2-neutralt brændstof, samt skabe overblik over CHGP’s CO2-aftryk, og på baggrund heraf lave og implementere strategier for hvilke områder af udledning vi vil fokusere på i 2023.

2023

Opfylde kriterierne for 2 FIA-stjerner, føre strategier fra 2022 målene ud i livet, foretage en holistisk måling af eventets CO2 udledning, samt fokusere på formidling af bæredygtige alternativer.

2025-mål

Opfylde kriterierne for 3 FIA-stjerner, samt implementere bæredygtige alternativer for de mest udledende dele af CHGP.

 

Vores grønne
fokus

FIA Smart Driving Challenge

Lad os sammen køre smartere!​

Som noget splinternyt har vi i år lavet vores egen CHGP Smart Driving Challenge gennem FIA’s (Federation Internationale de l’Automobile) egen app. Alle med en smartphone og en bil, der kan sammenkobles, kan gratis deltage i konkurrencen om at vinde en tur i Race for Riget.

Du er nu klar til at køre! Appen måler, når du starter med at køre og giver dig point efter, hvor sikker og miljøvenlig din kørsel er. Konkurrencen løber fra d. 1. juni 2024 og måneden ud. Herefter vinder alle i TOP 10 en tur i vores velgørenhedsrace, Race for Riget, ved CHGP 2024!
FIA SDC evaluerer CO2-udledning per køretur. Appen giver dig feedback efter alle målte køreture og inkluderer tips til at forbedre din score og kørselsadfær. Læs meget mere om initiativet på deres hjemmeside: fiasmartdrivingchallenge.com
De ti vindere får besked i starten af juli direkte på den mailadresse, der er brugt i konkurrencens tilmelding.

FIA Smart Driving Challenge

Lad os sammen køre smartere!​

Som noget splinternyt har vi i år lavet vores egen CHGP Smart Driving Challenge gennem FIA’s (Federation Internationale de l’Automobile) egen app. Alle med en smartphone og en bil, der kan sammenkobles, kan gratis deltage i konkurrencen om at vinde en tur i Race for Riget.

Du er nu klar til at køre! Appen måler, når du starter med at køre og giver dig point efter, hvor sikker og miljøvenlig din kørsel er. Konkurrencen løber fra d. 1. juni 2024 og måneden ud. Herefter vinder alle i TOP 10 en tur i vores velgørenhedsrace, Race for Riget, ved CHGP 2024!
FIA SDC evaluerer CO2-udledning per køretur. Appen giver dig feedback efter alle målte køreture og inkluderer tips til at forbedre din score og kørselsadfær. Læs meget mere om initiativet på deres hjemmeside: fiasmartdrivingchallenge.com/

De ti vindere får besked i starten af juli direkte på den mailadresse, der er brugt i konkurrencens tilmelding.

Som noget splinternyt har vi i år lavet vores egen CHGP Smart Driving Challenge gennem FIA’s (Federation Internationale de l’Automobile) egen app. Alle med en smartphone og en bil, der kan sammenkobles, kan gratis deltage i konkurrencen om at vinde en tur i Race for Riget.

Du er nu klar til at køre! Appen måler, når du starter med at køre og giver dig point efter, hvor sikker og miljøvenlig din kørsel er. Konkurrencen løber fra d. 1. juni 2024 og måneden ud. Herefter vinder alle i TOP 10 en tur i vores velgørenhedsrace, Race for Riget, ved CHGP 2024!
FIA SDC evaluerer CO2-udledning per køretur. Appen giver dig feedback efter alle målte køreture og inkluderer tips til at forbedre din score og kørselsadfær. Læs meget mere om initiativet på deres hjemmeside: fiasmartdrivingchallenge.com/

De ti vindere får besked i starten af juli direkte på den mailadresse, der er brugt i konkurrencens tilmelding.

Lad os sammen
køre smartere!​

Vores første
stjerner

I 2022 modtog CHGP den første FIA Environmental Accrediation Programme stjerne. En akkreditering modtaget og bevilget gennem samarbejde med FIA som bevis på, at vi her hos CHGP demonstrerer en grundlæggende miljømæssig praksis. Vigtigst af alt på baggrund af vores store ambitioner og forpligtelser til at forbedre vores bæredygtige praksis samt formindske eventets miljøpåvirkning både i nærområdet og på det globale CO2 regnskab. I 2023 modtog vi den anden ud af tre mulige stjerne i dette program.

Helt konkret har vi her i CHGP modtaget vores stjerner på baggrund af en række praktiske initiativer, samt at vi har forpligtet os til FIA´s bæredygtige mål, og at disse skal effektueres indenfor en overskuelig fremtid

Miljøakkrediteringsprogrammet er et værktøj skabt af FIA (det internationale motorsportsforbund) til at hjælpe og strukturere motorsport, mobilitets virksomheder og organisationer i hele verden. Dette er hovedsageligt ved at måle og styrke deres miljømæssige aktiviteter, samt sprede viden og forståelse for, hvor og hvordan de forskellige interessenter kan fokusere deres arbejde, så de opnår den størst mulige effekt.

Helt konkret introducerer programmet et 3-niveau-system der styres af et struktureret miljøledelsessystem. Dette udmønter sig i at organisationen/virksomheden/eventet der vælger, at tage ansvar for deres miljøpåvirkning kan modtage hhv. 1, 2, eller 3 stjerner alt efter hvor mange, samt i hvor høj grad de overholder og efterstræber kravene til hver af FIA´s miljøledelses 17 kerneprincipper.

Initiativer 2022

2023 initiativer

CHGP´s overordnede mål er, at organisationen skal være frontløber for, ikke blot at vise motorsportens tidlige historie, men også at skabe indsigt i hele motorsportens historie – fra fortiden, gennem nutiden og især også til fremtidens teknologier indenfor mobilitet. Copenhagen Historic Grand Prix har dermed en målsætning om at agere udstillingsvindue og informationsarena for fremtidens teknologier indenfor bæredygtige potentialer og miljøvenlig mobilitet. Helt konkret skal dette udmunde i et grønt, bæredygtigt og CO2-neutralt Grand Prix, hvor målsætningen er, at vi opnår et CO2 neutralt niveau i 2025. Vi vil som det første danske CO2-neutrale racerløb ikke kun sætte standarderne for hvordan et event skal afholdes, men også formidle og inspirere lignende arrangementer til, hvordan en sådan proces kan/skal udfolde sig.

Vores grønne
visioner

Nr 3.
FIA-stjerne

Det er en essentiel del af Copenhagen Historic Grand Prix’ målsætninger at opnå den 3. og sidste stjerne indenfor de kommende år. Dette vil overordnet set betyde, at CHGP vil lægge fokus på eventets CO2 udledning og håndtering af materialespild. Siden eventet i 2023, har vi målt CO2-udledningen for hele organisationen, øget mulighederne for benyttelse CO2-neutralt brændstof, haft en klar strategi for at undgå madspild, samt håndtering og videredistribuering af overskydende fødevarer. Ved CHGP 2024 tages endnu flere initiativer i brug for at øge bæredygtigheden – f.eks. affaldssortering på pladsen.

Green City er betegnelsen på et område af pladsen, som er sat af til udstilling, formidling og afprøvning af fremtidens teknologier indenfor grøn mobilitet. Her har tidligere års tilskuere kunne afprøve og stille spørgsmål til forsker- og ingeniørstuderende til en række grønne innovationer.

Green City har tidligere år har haft studerende fra DTU, SDU, AAU ude, for at vise og forklare eldrevne racerbiler de selv havde bygget.

Målet for Green City er at det i de kommende år kan være en platform for formidling af en række af fremtidens teknologier indenfor grøn transport, kemiske- og biologiske teknologier til hhv. fjernelse og lagring af CO2 fra atmosfæren, samt produktion af biobrændsel og kemiske brændstoffer og meget, meget mere.

Vores grønne
'by'

Har du spørgsmål eller idéer til udvikling af vores grønne fokus?

CARLOS KRAPPER

BÆREDYGTIGHEDS-KOORDINATOR