BEBOERINFO

BEBOERINFORMATION

MOTORLØB

TÆT HOLD

Hos CHGP er vi både stolte og taknemmelige over at være sommergæster på Bellahøj. I perioden op til og under sommerens store motorsportsweekend er beboerne på Bellahøj i begivenhedernes centrum. Vi er meget glade for den tillid, der vises os, samtidigt med at vi ønsker at gøre vores ypperste for, at begivenhederne medfører så få gener som muligt for beboerne i nærområdet.

FAQ

HYPPIGt STILLEDE SPØRGSMÅL

CHGP i lokalområdet

Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) er dansk motorsports flagskib. CHGP er Danmarks største sportsarrangementer på Bellahøj i København – med action, dramatik, fuld fart og underholdning for hele familien.

Det er hér, vi over en hel weekend i august hvert år fejrer historiske racerbiler og berømte racerkørere, især vores danske ikoner, men også udenlandske stjerner.

Det har altid været os som arrangører magtpåliggende, at generne vi påfører vores naboer skal være så minimale som muligt. Derfor er vi løbende året igennem i tæt dialog med ejerforeninger mv., ligesom vi under afviklingen har etableret en hotline, som kan afhjælpe eventuelle problemer.

Det er vores målsætning at benytte lokale forretningsdrivende og foreninger i lokalområdet, og Brønshøj Husum Idrætsforening (BHI) er et glimrende eksempel på, hvordan vi i samarbejde med en Idrætsforening hjælper hinanden. BHI’s medlemmer står, mod betaling til klubkassen, for rengøringen af området på og omkring Bellahøjmarken.

I forbindelse med CHGP afholdes der Race For Riget velgørenhedsarrangement, hvor racerkørere stiller sig selv og deres bil til rådighed i den gode sags tjeneste. Publikum kan mod betaling få en omgang på banen, og alle indtægter går ubeskåret til et velgørenhedsformål.

Siden 2010 har Race for Riget indkørt over 6,5 mio. kr. der primært er doneret til BørneOgUnge programmet på Rigshospitalet, og dermed har gjort den svære hverdag for patienter og pårørende lidt lettere.

Læs mere om Race for Riget her!

CHGP evaluerer hvert år sammen med blandt andre Københavns Kommune, og det er en målsætning hvert år at forbedre selve arrangementet og mindske evt. gener.

I henhold til tilladelsen fra Københavns Kommune må der køres træning og løb på den lukkende bane i følgende tidsrum:

Fredag                                  kl. 17:00 – kl. 21:00

Lørdag                                  kl. 08:00 – kl. 20:00

Søndag                                 kl. 08:00 – kl. 20:00

Løbsprogrammet er tilpasset, så evt. forsinkelser ikke overskrider ovennævnte tidspunkter. Det foreløbige løbsprogram finder du her når det er offentligjort.

GRATIS NABOBILLETTER

Som tak for lån af gader og stræder inviterer vi mere end 10.000 naboer i lokalområdet gratis til CHGP og knap 1.000 beboer i lokalområdet takker hvert år ja tak til invitationen og afhenter deres personlige adgangsarmbånd.
 
Sådan får du dit armbånd:

Du skal henvende dig personligt i CHGP Naboteltet på Bellahøjmarken fra onsdag d. 31. juli 2024 – torsdag d. 1. august 2024 i tidsrummet kl. 15-19 og fredag d. 2. august kl. 11-15.

Du skal medbringe dit gule sundhedskort, der benyttes ved udlevering af dit armbånd. Armbåndet er personligt. Armbånd og sundhedskort hører sammen og skal begge forevises ved CHGP på forlangende.

Beboerarmbånd skal være afhentet inden løbsstart.

Se her hvor du henter armbånd.

ARMBÅNDET sættes på dit håndled ved udlevering.

Armbåndet er af stof og kan tåle vask og bad. Misbrug medfører inddragelse af armbånd og bortvisning fra CHGP.

Vi glæder os til at se rigtig mange naboer til årets familie-event på Bellahøj.

Bor du på en af de følgende adresser, vil vi hermed gerne invitere dig til COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX fredag, lørdag og søndag:

Bakkevej, nr. 1-51, 2-52
Bellahøjvej, nr. 4, 6, 8, 22, 34, 40, 44
Blåbærvej 1-6
Borups Allé, nr. 201-259 (ulige), 244-284 (lige)
Frederikssundsvej, nr. 106-116 (lige), 116a-c, 85-123 (ulige)
Gemmet, nr. 2
Genforeningspladsen, nr. 1-51, 2-52
Godthåbsvej 260-270 (lige)
Grysgårdsvej, nr. 1-23, 2-20
Hareskovvej, nr. 1-5
Hindbærvej 1-5
Hulgårdsvej, nr. 2-146 (lige), 1-73 (ulige), 135-143 (ulige)
Hvidkildevej, nr. 4-62 (lige), 39-125 (ulige)
Hyldebærvej 1-20
Markvej, nr. 1-51, 2-54
Mågevej, nr. 1-15
Rødkildevej, nr. 2-76
Slåenvej 1-18
Sokkelundsvej 2-20
Tværvangen, nr. 1-19, 2-14
Tyttebærvej 1-8
Utterslevvej, nr. 1-9
Ved Bellahøj Nord, nr. 1-7 (ulige), 2-16 (lige)
Ved Bellahøj Syd, nr. 9-25 (ulige), 18-30 (lige)
Vognborgvej, nr. 1-15, 2-18
Æblevej, nr. 43-60

BEBOERINFORMATION

Sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i Københavns Kommune samt Københavns Politi godkendes vejlukningerne. Der oplyses om dette på tavler både i området og på de store ind- og udfaldsveje samt med information i trafikradioen.

Med hensyn til fremkommeligheden bemærker TMF i øvrigt følgende:

”Forvaltningen vurderer, at der er rimelige omkørselsmuligheder som erstatning for Frederikssundsvejstunnelen i lokalområdet ved at benytte Utterslevvej, Frederikssundsvej, Rådvadsvej og Frederiksborgvej, som har kapaciteten til at håndtere den øgede trafikbelastning. Da løbet afholdes en weekend, vurderer forvaltningen videre, at fremkommeligheden under arrangementet ikke vil adskille sig væsentligt fra normal myldretidstrafik, hvor rejsetiden forlænges som følge af tæt kørsel og begrænset kødannelse.”

Du finder en oversigt over vejlukningerne her.

Enkelte beboere i området har undret sig over, at der opsættes parkering forbudt skilte langt tid i forvejen, inden selve opsætningen påbegynder. Dette skyldtes reglerne i Københavns Kommune, der forlanger, at man i en vis periode INDEN parkering forbudt perioden starter, varsler dette påbud for dermed at informere trafikanter i god tid i forvejen.

I forbindelse med afholdelse af CHGP og vejlukningerne omkring Bellahøj Park, anbefales andre cykelruter som alternativ til Hulgårdsvej og Bellahøj Vej.

Se kortet over alternative cykelruter her!

CHGP-løbet kan indenfor kort afstand af banen opfanges på DVB-T signal på 670 MHz, Kanal 46.

STØJ OG LUFT

TMF i Københavns Kommune har i 2017 fortaget støjmålinger under op- og nedtagningsfasen af banen og konkluderer at støjniveauet ikke adskiller sig fra en alm. hverdag. Det er dog for os som arrangør vigtigt, at minimere evt. støjgener yderligere, hvorfor vi har ansøgt om at forlænge op- og nedtagningen med en dag i hver ende for dermed at minimere arbejde med tungt materiel efter kl. 22.00 ved beboelserne tættest på banen dvs. Hvidkildevej og Hulgårdsvej.  

Dog vil der formkomme arbejde disse steder om natten mellem søndag den 4. august 2024 og mandag den 5. august 2024, for at kunne åbne de store veje inden myldretiden kl. 05.00.

Under selve arrangementet skal alle deltagende biler opfylde støjkravene under Dansk Automobil Sports Union (DASU) og til dette formål udtager Teknisk Kontrol, på et speciel indrettet område, de deltagende biler til støjmåling. Deltagende biler, der ikke opfylder støjkravene, udelukkes.

Omkring støjmåling under selve arrangementet udtaler TMF som følger:

”Forvaltningen har i 2017 målt støjbelastningen under racerløbet til at være ca. 95 dB. Forvaltningen har onsdag den 4. oktober 2017 foretaget en måling af baggrundsstøjen på en normal hverdag. Målingen er foretaget i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 13.30 på tre observationssteder på ruten. Målingerne viser et støjniveau mellem 65dB(A) og 70 dB(A) med en beregnet døgnmiddelstøj mellem 61 dB og 73 dB. Resultaterne er forbundet med en hel del usikkerhed, idet støjen må formodes at være afhængig af trafikbelastningen. En måling i myldretiderne vil give et resultat, som skønnes at kunne være op til 10 dB(A) højere.”*

Fremadrettet, dvs. fra 2018, deltager motorcyklerne ikke, da blandt andet disse i 2017 lå tættest på den øvre støjgrænse, der er sat.

Københavns Kommune har yderligere i et påbud pålagt CHGP at foretage støjmålinger kontinuerligt under arrangementet for dermed at sikre, at evt. biler der overskrider støjgrænsen tages ud af løbet.

På eget initiativ har CHGP søgt og fået godkendt af Københavns Kommune, at opsætte såkaldte støjmåtter, der kendes fra Metrobyggeriet, langs huse på Hvidkildevej.

Afslutningsvis skal det også nævnes, at vejene i tidsrummet mellem ca. kl. 19 og kl. 08 næste morgen fredag til lørdag og lørdag til søndag fortsat er lukket for trafik, og dermed er støjniveauet væsentligt lavere end almindeligt.

Sammenlignet med den almindelige trafik på hverdage kører de historiske biler imidlertid væsentligt mindre. Alt i alt kører de historiske biler til sammen ca. 11.500 km på en løbsdag (16 heat med 25 biler, der kører 12 omgange af 2,4 km). Til sammenligning kører der ca. 40.000 biler på Borups Allé på en hverdag mellem 7 og 19, og der kører ca. 20.000 biler på Hulgårdsvej. Det svarer til, at bilerne tilsammen kører ca. 60.000 km i området omkring Bellahøj på en hverdag (ca. 1 km pr. bil pr. vej). Det er ca. 5 gange så mange kørte km som i løbsweekenden.

* TMF indstilling til TMU den 6. oktober 2017 : https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/06112017/edoc-agenda/52f284c7-2c10-415c-93fa-b683be0b4a58/8d3fd505-b152-47f8-ab1d-beb1de3abc2e

Udover at der ikke er nogle køretøjer på banen i tidsrummet mellem ca. kl. 19 og kl. 08 næste morgen i løbsweekenden, vurderer TMF at luftforureningen ikke adskiller sig fra en alm. hverdag:

”Forvaltningen skønner fortsat, at den samlede luftforurening i området er den samme, som den normale trafik udleder.”

Du har mulighed for at komme i kontakt med KK som følger:

Tilsyn Københavns Kommune CHGP

 

Andet end støjgener

Renè, mobil: 5146 5556   

Fredag:   16.00 – 20.00, Renè

Lørdag:   08.00 – 20.00 Renè

Søndag:  08.00 – 17.00, Renè

Støjgener

Henrik, mobil: 2615 2546

Lørdag og Søndag

BEBOER KONTAKT

MIKKEL

BEBOERKONTAKT Telefontid: tirsdag & torsdag 9:00-12:00
Fra d. 30. juli-4. August 9:00-19:00

INFORMATIONSBREV

Fra sæson 2022 vil beboerinformation kun være tilgængelig online.

Kære
Nabo

På denne side giver vi dig alle nødvendige oplysninger, så vi er til mindst muligt besvær for dig før, under og efter Københavns største gadeløb. Skulle der, mod forventning, mangle nogle oplysninger, som netop du har behov for, er du mere end velkommen til at kontakte os. Oplysningerne finder du nederst på denne side.

Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) er en organisation, der har til formål at skabe en motorsportsbegivenhed på internationalt plan i København. CHGP er også ”Race for Riget”, som indsamler penge, der går ubeskåret til Rigshospitalets dagligdag med børn og unge. 

I 2019 fik Rigshospitalets BørneUngeProgram doneret over 670.000 kr. Siden Race for Riget første gang rullede ud på asfalten til Copenhagen Historic Grand Prix i 2010, er mere end 3,5 millioner kroner doneret til velgørenhed. BørneUngeProgrammet har bl.a. brugt donationen fra 2019 til et nyudviklet E-Sports center, som bliver hyppigt anvendt. 

Orientering om forholdene i forbindelse med CHGP 2022. Generelt tilstræber vi følgende: Opsætning og nedtagning foretages så hurtigt som muligt af hensyn til trafikafviklingen. Støjende arbejde udføres i størst muligt omfang i dagtimerne, men kan med den snævre tidsramme ikke undgås om natten. Nødvendigt og støjende natarbejde tilstræbes gennemført længst væk fra beboelser.

OM
CHGP

NABO
BILLETTER

Sådan får du dit armbånd:

Du skal henvende dig personligt i CHGP sekretariatet på Bellahøjmarken fra onsdag d. 3. august 2022 – torsdag d. 4. august 2022 i tidsrummet kl. 15-19 og fredag d. 5. august kl. 11-15.

Du skal medbringe dit gule sundhedskort, der benyttes ved udlevering af dit armbånd. Armbåndet er personligt. Armbånd og sundhedskort hører sammen og skal begge forevises ved CHGP på forlangende.

For at lette ekspedition vil det være en fordel, også for jer, hvis hele husstanden møder op samlet og får armbånd på. 

Bor du på en af de følgende adresser, vil vi hermed gerne invitere dig til COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX fredag, lørdag og søndag:

Bakkevej, nr. 1-51, 2-52
Bellahøjvej, nr. 4, 6, 8, 22, 34, 40, 44
Borups Allé, nr. 201-259 (ulige), 244-284 (lige)
Frederikssundsvej, nr. 106-114 (lige), 85-123 (ulige)
Gemmet, nr. 2
Genforeningspladsen, nr. 1-51, 2-52
Godthåbsvej 260-270 (lige)
Grysgårdsvej, nr. 1-23, 2-20
Hareskovvej, nr. 1-5
Hulgårdsvej, nr. 2-146 (lige), 1-73 (ulige), 135-143 (ulige)
Hvidkildevej, nr. 4-62 (lige), 39-125 (ulige)
Markvej, nr. 1-51, 2-54
Mågevej, nr. 11-15
Rødkildevej, nr. 2-76
Sokkelundsvej 2-20
Tværvangen, nr. 1-19, 2-14
Utterslevvej, nr. 1-9
Ved Bellahøj Nord, nr. 1-7 (ulige), 2-16 (lige)
Ved Bellahøj Syd, nr. 9-25 (ulige), 18-30 (lige)
Vognborgvej, nr. 1-15, 2-18
Æblevej, nr. 45-53, 52-60

15. juli Aflæsning af materialer på Cirkuspladsen påbegyndes.
25. juli  Etablering af byggeplads på P-areal ved Grøndal MultiCenter-Nord.
26. juli  Etablering af bane og område påbegyndes.
1. august Sekretariat etableres.
2. august Lukning af Bellahøjvej fra Frederikssundsvej-Godthåbsvej (åben for beboer- og ærindekørsel til Ved Bellahøj Syd), Frederikssundsvej indsnævres v. svømmestadion. Opsætning af ryttergårdstelte på P-areal ved Grøndal MultiCenter-Syd (off. Parkering begrænset)
3. august  Lukning af Hvidkildevej fra Genforeningspladsen til Bellahøjvej.
28. – 9. aug. Busomlægninger. Findes på www.dinoffentligetransport.dk og www.CHGP.dk. Shuttlebus: lørdag og søndag: Flintholm St. – Hillerødgade – Borups Allé – Frederiksundsvej og retur.
4. aug. Lukning af øvrige veje: Hulgårdsvej fra Borups Allé-Hillerødgade, Borups Allé fra Hulgårdsvej- Frederikssundsvej. Udstillere påbegynder opstilling.
5. – 7. aug.  Svømmestadion og Grøndal MultiCenter er lukket for offentligheden. Frederikssundsvej tunnelen lukkes. (Begge vognbaner mod Hillerødmotorvejen holdes åbent under hele perioden).
5. aug. Kortege af udvalgte deltagerbiler kører fra Grøndal MultiCenter til Rådhuset kl. 12.
5. – 7. aug.  ARRANGEMENT:
Afvikling iht. program jf. www.CHGP.dk. Ændringer kan forekomme.
Fredag 5. aug. Træning inden for tidsrummet 17.00 – 22.00
Lørdag og søndag 6. og 7. aug. Afvikling af program inden for tidsrummet 08.00 – 20.00
7. – 12. aug. Banen nedtages
8. aug. kl. 05. Åbning af Frederikssundsvej, Borups Allé, Hulgårdsvej, Frederikssundsvej tunnelen (arbejdskørsel forekommer)
9. aug. kl. 22. Åbning af Hvidkildevej (arbejdskørsel forekommer)
10. aug. Kl. 22. Åbning af Bellahøjvej (arbejdskørsel forekommer)

OPBYGNING,
AFVIKLING
& NEDTAGNING*

*Ændringer til programmet og opbygning kan forekomme.

PARTNERE
kia_logo_2021
FTZ_logo
au2parts
Coolshop blue
NP_trucks_png