BEBOERINFO

BEBOERINFORMATION

MOTORLØB

TÆT HOLD

Hos CHGP er vi både stolte over og taknemmelige for at være sommergæster på Bellahøj. I perioden op til og under sommerens store motorsportsweekend er beboerne på Bellahøj i begivenhedernes centrum. Vi er meget glade for den tillid, der vises os, samtidigt med at vi ønsker at gøre vores ypperste for at begivenhederne medfører så få gener som muligt for beboerne i nærområdet.

FAQ

HYPPIGt STILLEDE SPØRGSMÅL

CHGP i lokalområdet

Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) er dansk motorsports flagskib. CHGP er Danmarks største sportsarrangementer på Bellahøj i København – med action, dramatik, fuld fart og underholdning for hele familien.

Det er hér, vi over en hel weekend i august hvert år fejrer historiske racerbiler og berømte racerkørere, især vores danske ikoner, men også udenlandske stjerner.

Det har altid været os som arrangører magtpåliggende, at generne vi påfører vores naboer skal være så minimale som muligt. Derfor er vi løbende året igennem i tæt dialog med ejerforeninger mv., ligesom vi under afviklingen har etableret en hotline, som kan afhjælpe eventuelle problemer.

Det er vores målsætning at benytte lokale forretningsdrivende og foreninger i lokalområdet, og Brønshøj Husum Idrætsforening (BHI) er et glimrende eksempel på, hvordan vi i samarbejde med en Idrætsforening hjælper hinanden. BHI’s medlemmer står, mod betaling til klubkassen, for rengøringen af området på og omkring Bellahøjmarken.

I forbindelse med CHGP afholdes der Race For Riget velgørenhedsarrangement, hvor racerkørere stiller sig selv og deres bil til rådighed i den gode sags tjeneste. Publikum kan mod betaling få en omgang på banen, og alle indtægter går ubeskåret til et velgørenhedsformål.

Siden 2010 har Race for Riget indkørt over 4 mio. der primært er doneret til BørneOgUnge programmet på Rigshospitalet, og dermed har gjort den svære hverdag for patienter og pårørende lidt lettere.

Læs mere om Race for Riget her!

CHGP evaluerer hvert år sammen med blandt andre Københavns Kommune, og det er en målsætning hvert år at forbedre selve arrangementet og mindske evt. gener.

I henhold til tilladelsen fra Københavns Kommune må der køres træning og løb på den lukkende bane i følgende tidsrum:

Fredag                                  kl. 17:00 – kl. 23:00

Lørdag                                  kl. 08:00 – kl. 20:00

Søndag                                 kl. 08:00 – kl. 20:00

Løbsprogrammet er tilpasset, så evt. forsinkelser ikke overskrider ovennævnte tidspunkter. Det foreløbige løbsprogram finder du her når det er offentligjort.

GRATIS NABOBILLETTER

Som tak for lån af gader og stræder inviterer vi ca. 5.000 hustande i lokalområdet gratis til CHGP og knap 1.000 beboer i lokalområdet takker hvert år ja tak til invitationen og afhenter deres personlige adgangsarmbånd.

Du skal henvende dig personligt i CHGP sekretariatet på Bellahøjmarken fra onsdag d. 3. august 2022 – torsdag d. 4. august 2022 i tidsrummet kl. 15-19 og fredag d. 5. august kl. 11-15.  Du skal medbringe dit gule sundhedskort, der benyttes ved udlevering af dit armbånd. Armbåndet er personligt. Armbånd og sundhedskort hører sammen og skal begge forevises ved CHGP på forlangende.

ARMBÅNDET sættes på dit håndled ved udlevering.

Armbåndet er af stof og kan tåle vask og bad. Misbrug medfører inddragelse af armbånd og bortvisning fra CHGP.

Vi glæder os til at se rigtig mange naboer til årets familie-event på Bellahøj.

Bor du på en af de følgende adresser, vil vi hermed gerne invitere dig til COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX fredag, lørdag og søndag:

Bakkevej, nr. 1-51, 2-52
Bellahøjvej, nr. 4, 6, 8, 22, 34, 40, 44
Borups Allé, nr. 201-259 (ulige), 244-284 (lige)
Frederikssundsvej, nr. 106-114 (lige), 85-123 (ulige)
Gemmet, nr. 2
Genforeningspladsen, nr. 1-51, 2-52
Godthåbsvej 260-270 (lige)
Grysgårdsvej, nr. 1-23, 2-20
Hareskovvej, nr. 1-5
Hulgårdsvej, nr. 2-146 (lige), 1-73 (ulige), 135-143 (ulige)
Hvidkildevej, nr. 4-62 (lige), 39-125 (ulige)
Markvej, nr. 1-51, 2-54
Mågevej, nr. 11-15
Rødkildevej, nr. 2-76
Sokkelundsvej 2-20
Tværvangen, nr. 1-19, 2-14
Utterslevvej, nr. 1-9
Ved Bellahøj Nord, nr. 1-7 (ulige), 2-16 (lige)
Ved Bellahøj Syd, nr. 9-25 (ulige), 18-30 (lige)
Vognborgvej, nr. 1-15, 2-18
Æblevej, nr. 45-53, 52-60

BEBOERINFORMATION

Hvert år husstandsomdeler CHGP en informationsfolder til de nærmeste husstande i lokalområdet med information om kontaktmuligheder, tidspunkter for op- og nedtagning af banen samt information omkring evt. busomlægninger og vejlukninger. Alle disse informationer er også tilgængelig på hjemmesiden.

Sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i Københavns Kommune samt Københavns Politi godkendes vejlukningerne. Der oplyses om dette på tavler både i området og på de store ind- og udfaldsveje samt med information i trafikradioen og omtale i TV2 Lorry.

Med hensyn til fremkommeligheden bemærker TMF i øvrigt følgende:

”Forvaltningen vurderer, at der er rimelige omkørselsmuligheder som erstatning for Frederikssundsvejstunnelen i lokalområdet ved at benytte Utterslevvej, Frederikssundsvej, Rådvadsvej og Frederiksborgvej, som har kapaciteten til at håndtere den øgede trafikbelastning. Da løbet afholdes en weekend, vurderer forvaltningen videre, at fremkommeligheden under arrangementet ikke vil adskille sig væsentligt fra normal myldretidstrafik, hvor rejsetiden forlænges som følge af tæt kørsel og begrænset kødannelse.”

Du finder en oversigt over vejlukningerne her når disse er lavet!

Enkelte beboere i området har undret sig over, at der opsættes parkering forbudt skilte langt tid i forvejen, inden selve opsætningen påbegynder. Dette skyldtes reglerne i Københavns Kommune, der forlanger, at man i en vis periode INDEN parkering forbudt perioden starter, varsler dette påbud for dermed at informere trafikanter i god tid i forvejen.

STØJ OG LUFT

TMF i Københavns Kommune har i 2017 fortaget støjmålinger under op- og nedtagningsfasen af banen og konkluderer at støjniveauet ikke adskiller sig fra en alm. hverdag. Det er dog for os som arrangør vigtigt, at minimere evt. støjgener yderligere, hvorfor vi har ansøgt om at forlænge op- og nedtagningen med en dag i hver ende for dermed at minimere arbejde med tungt materiel efter kl. 22.00 ved beboelserne tættest på banen dvs. Hvidkildevej og Hulgårdsvej.  

Dog vil der formkomme arbejde disse steder om natten mellem søndag den 7. august 2022 og mandag den 8. august 2022, for at kunne åbne de store veje inden myldretiden kl. 05.00.

Under selve arrangementet skal alle deltagende biler opfylde støjkravene under Dansk Automobil Sports Union (DASU) og til dette formål udtager Teknisk Kontrol, på et speciel indrettet område, de deltagende biler til støjmåling. Deltagende biler, der ikke opfylder støjkravene, udelukkes.

Omkring støjmåling under selve arrangementet udtaler TMF som følger:

”Forvaltningen har i 2017 målt støjbelastningen under racerløbet til at være ca. 95 dB. Forvaltningen har onsdag den 4. oktober 2017 foretaget en måling af baggrundsstøjen på en normal hverdag. Målingen er foretaget i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 13.30 på tre observationssteder på ruten. Målingerne viser et støjniveau mellem 65dB(A) og 70 dB(A) med en beregnet døgnmiddelstøj mellem 61 dB og 73 dB. Resultaterne er forbundet med en hel del usikkerhed, idet støjen må formodes at være afhængig af trafikbelastningen. En måling i myldretiderne vil give et resultat, som skønnes at kunne være op til 10 dB(A) højere.”*

Fremadrettet, dvs. fra 2018, deltager motorcyklerne ikke, da blandt andet disse i 2017 lå tættest på den øvre støjgrænse, der er sat.

Københavns Kommune har yderligere i et påbud pålagt CHGP at foretage støjmålinger kontinuerligt under arrangementet for dermed at sikre, at evt. biler der overskrider støjgrænsen tages ud af løbet.

På eget initiativ har CHGP søgt og fået godkendt af Københavns Kommune, at opsætte såkaldte støjmåtter, der kendes fra Metrobyggeriet, langs huse på Hvidkildevej.

Afslutningsvis skal det også nævnes, at vejene i tidsrummet mellem ca. kl. 19 og kl. 08 næste morgen fredag til lørdag og lørdag til søndag fortsat er lukket for trafik, og dermed er støjniveauet væsentligt lavere end almindeligt.

Sammenlignet med den almindelige trafik på hverdage kører de historiske biler imidlertid væsentligt mindre. Alt i alt kører de historiske biler til sammen ca. 11.500 km på en løbsdag (16 heat med 25 biler, der kører 12 omgange af 2,4 km). Til sammenligning kører der ca. 40.000 biler på Borups Allé på en hverdag mellem 7 og 19, og der kører ca. 20.000 biler på Hulgårdsvej. Det svarer til, at bilerne tilsammen kører ca. 60.000 km i området omkring Bellahøj på en hverdag (ca. 1 km pr. bil pr. vej). Det er ca. 5 gange så mange kørte km som i løbsweekenden.

* TMF indstilling til TMU den 6. oktober 2017 : https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/06112017/edoc-agenda/52f284c7-2c10-415c-93fa-b683be0b4a58/8d3fd505-b152-47f8-ab1d-beb1de3abc2e

Udover at der ikke er nogle køretøjer på banen i tidsrummet mellem ca. kl. 19 og kl. 08 næste morgen i løbsweekenden, vurderer TMF at luftforureningen ikke adskiller sig fra en alm. hverdag:

”Forvaltningen skønner fortsat, at den samlede luftforurening i området er den samme, som den normale trafik udleder.”

”Det Økologiske Råd udsendte den 6. august 2017 en pressemeddelelse, der angiver, at luftforureningen under CHGP er væsentligt højere end luftforureningen ved den daglige trafik. Forvaltningen skal her tilføje, at målingerne, foretaget af Det Økologiske Råd, ikke opfylder EU’s målestandarder, og forvaltningen har ikke kunnet få dokumentation for måleudstyrets virkemåde.” *

Benyttes data for udledning af ultrafine partikler fra nyere benzin- og dieselbiler, [3], [4] og [5], og sammenholdes dette med data for trafiktætheden på Borups Alle og Hulgårdsvej, udledes der ca. 6 x 1017 partikler på en almindelig hverdag mellem 7 og 19. Et meget løst overslag viser, at bilerne på en dag under CHGP udleder ca. 1018 partikler, men dette tal er baseret på meget løse forudsætninger. Tallene viser dog, at det er samme størrelsesorden. Til sammenligning udledes der på indre forplads i Københavns Lufthavn (der, hvor flyene parkeres, se [7]), ca. 1,6E20 partikler/døgn, hvilket er 100 gange mere end overslaget over partikelforureningen under CHGP.

Yderligere har det stor betydning, hvordan målingen er gennemført. Den måling, som Det Økologiske Råd har gennemført, kan derfor alene bruges til at konkludere, at emissionerne med ultrafine partikler stiger, når bilerne kører, og at der måske er et problem, men man kan ikke sammenligne talværdierne med andre målinger af partikelemissionerne fra trafikken.

Sammenligner man alligevel målingerne med målinger nævnt i [2], som i øvrigt er lavet med samme type måleudstyr, er de nævnte udledninger for enkelte busser højere end de ved CHGP målte værdier for indholdet af ultrafine partikler. Da hverken Det Økologiske Råd i deres pressemeddelelse vedr. CHGP [1] eller Miljøpunkt [2] beskriver fremgangsmåden ved målingerne af ultrafine partikler, er det ikke muligt at konkludere noget ud fra dette. Man skal også være opmærksom på, at udledningen af ultrafine partikler er store i mange andre sammenhænge. Af [6, side 30] fremgår det, at levende lys typisk udleder 1.000.000 #/cm3 ultrafine partikler, hvilket er væsentligt højere end målt under CHGP.

Litteraturliste

1                          Pressemeddelelsen fra Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen

Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen

2                         Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn, MiljøPunkt

3                         Particle Characterisation of Modern CNG, Gasoline and Diesel Passenger Cars

  1. Schreiber, A. M. Forss, M. Mohr, P. Dimopoulos

SAE Technical Paper, 2007-24-0123

5                         Comprehensive particle characterization of modern gasoline and diesel passenger cars at low ambient temperatures

Urs Mathis, Martin Mohr, Anna-Maria Forss

Atmospheric Environment 39 (2005) 107–117

9                         Measurement of number and size distribution of particles emitted from a mid-sized transportation multipoint port fuel injection gasoline engine

Tarun Gupta b,*, Abhishek Kothari a, Dhananjay Kumar Srivastava a, Avinash Kumar Agarwal a Fuel 89 (2010) 2230–2233

6                    Kortlægning og risikovurdering af partikel- og tungmetalemission fra levende lys

Forb nr. 156, Miljøstyrelsen, april 2017

7                         OPGØRELSE AF EMISSIONER OG ANTAL PARTIKLER PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 21, 2014

Du har mulighed for at komme i kontakt med KK som følger:

Tilsyn Københavns Kommune CHGP

 

Andet end støjgener

Renè, mobil: 5146 5556   

Fredag:   16.00 – 20.00, Renè

Lørdag:   08.00 – 20.00 Renè

Søndag:  08.00 – 17.00, Renè

Støjgener

Henrik, mobil: 2615 2546

Lørdag og Søndag

BEBOER KONTAKT

Mikkel

BEBOERKONTAKT

PARTNERE

AMCPH_png
kia_logo_2021
Royal_BEER_primary_BLACK-RED
FTZ_logo
au2parts
DIF LOGO
NP_trucks_png